Zespół

Natalia Bańkowska – adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo oraz Studiów Podyplomowych Prawa Pracy. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Członek Referatu Skargowego Okręgowej Rady Adwokackiej. 
W ramach kształcenia odbyła staż zagraniczny w dziale prawnym Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles. Pracowała również jako wolontariusz w dziale prawnym Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Aplikację Adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących kancelariach adwokackich w Poznaniu. Ukończyła uzyskaniem certyfikatów – seminarium naukowe w Kancelarii Prawnej w Los Angeles Fredrics & von der Horst w przedmiocie zmian systemu konstytucyjnego na Węgrzech oraz szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, organizowane przez Europejską Akademię Handlu i Przedsiębiorczości. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim, którego naukę pobierała w międzynarodowej szkole językowej w Akwizgranie.