Prawo ubezpieczeń społecznych

 

Reprezentacja klienta w zakresie ubezpieczeń społecznych obejmuje w szczególności następujące sprawy:

 • sprawy dotyczące emerytur,
 • sprawy dotyczące rent,
 • sprawy dotyczące zasiłku chorobowego,
 • sprawy dotyczące zasiłku macierzyńskiego,
 • sprawy dotyczące zasiłku opiekuńczego,
 • sprawy dotyczące zasiłku wyrównawczego,
 • sprawy dotyczące zasiłku rehabilitacyjnego,
 • odwołania od decyzji ZUS/KRUS, w tym m.in. w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym.

 

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych w następującej formie:

 • udzielanie porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych,
 • reprezentacja klienta przed organem rentowym oraz w toku postępowania sądowego we wszystkich instancjach,
 • sporządzanie pism przedprocesowych oraz procesowych.