Prawo rodzinne i spadkowe

 

Reprezentacja klienta z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego obejmuje w szczególności następujące sprawy:

 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o separację,
 • sprawy o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o zaprzeczenie i ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • sprawy alimentacyjne,
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej,
 • sprawy dotyczące kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o przysposobienie (adopcyjne).

 

 • sprawy o umowny lub sądowy dział spadku,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, zapisu, polecenia,
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o ustalenie nieważności testamentu,
 • sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • sprawy o wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
 • pomoc prawna w zakresie prawidłowego sporządzenia testamentu.

 

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego w następującej formie:

 • udzielanie porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych,
 • reprezentacja klienta na etapie przedsądowym oraz w toku postępowania sądowego we wszystkich instancjach,
 • sporządzanie pism przedprocesowych oraz procesowych.