Prawo pracy

 

Reprezentacja klienta w zakresie prawa pracy obejmuje w szczególności następujące sprawy:

  • sprawy o przywrócenie do pracy,
  • sprawy o zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop, odprawy,
  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • sprawy o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  • sprawy dotyczące dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu,
  • odszkodowania za wypadek przy pracy.

 

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prawa pracy w następującej formie:

  • udzielanie porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych,
  • reprezentacja klienta na etapie przedsądowym oraz w toku postępowania sądowego we wszystkich instancjach,
  • sporządzanie pism przedprocesowych oraz procesowych,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy.