Prawo karne

 

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa karnego, w szczególności

  • reprezentacja podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
  • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach,
  • obrona obwinionego w postępowaniu wykroczeniowym,
  • reprezentacja osób skazanych w postępowaniu wykonawczym, tj. m.in. sporządzanie wniosków o: przedterminowe warunkowe       zwolnienie, odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w odbywaniu kary, udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
  • reprezentacja klienta w zakresie wydania wyroku łącznego,
  • sporządzanie pism procesowych, środków odwoławczych od wyroków i postanowień (apelacja, zażalenie, kasacja),
  • reprezentacja klienta w spawie uzyskania odszkodowania za niesłuszne skazanie, zatrzymanie,  tymczasowe aresztowanie,
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych popełnieniem przestępstwa,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.