Prawo cywilne

 

Reprezentacja klienta w zakresie prawa cywilnego obejmuje w szczególności następujące sprawy:

 • sprawy o eksmisję,
 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • sprawy o zasiedzenie,
 • sprawy o ustanowienie służebności,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie;
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych;
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni;

 

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prawa cywilnego w następującej formie:

 • udzielanie porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
 • reprezentacja klienta na etapie przedsądowym oraz w toku postępowania sądowego we wszystkich instancjach,
 • sporządzanie pism przedprocesowych oraz procesowych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa cywilnego.