Prawa pasażera i turysty

 

Reprezentacja klienta w zakresie praw pasażera i turysty obejmuje w szczególności następujące sprawy:

 • odszkodowanie za opóźnienie lotu,
 • odszkodowanie za odwołanie lotu,
 • odszkodowanie za niewpuszczenia na pokład (tzw. „overbooking”),
 • odszkodowanie za opóźnienie, zagubienie, zniszczenie bagażu w przypadku podróży samolotem,
 • odszkodowanie za opóźnienie pociągu,
 • odszkodowanie za odwołanie pociągu,
 • odszkodowanie za opóźnienie rejsu w zakresie przewozu morskiego i śródlądowego,
 • odszkodowanie za odwołanie rejsu w zakresie przewozu morskiego i śródlądowego.

 

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie praw pasażera i turysty w następującej formie:

 • udzielanie porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych,
 • reprezentacja klienta na etapie przedsądowym oraz w toku postępowania sądowego we wszystkich instancjach,
 • sporządzanie pism przedprocesowych oraz procesowych.