Odszkodowania

 

Reprezentacja klienta w zakresie spraw odszkodowawczych obejmuje w szczególności następujące sprawy:

 • odszkodowanie z tytułu utraty życia i zdrowia,
 • odszkodowanie za wypadek przy pracy,
 • odszkodowanie za wypadek komunikacyjny,
 • odszkodowanie za błędy medyczne,
 • odszkodowanie z tytułu służebności przesyłu,
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu,
 • odszkodowanie za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego,
 • odszkodowanie za tzw. „zmarnowany urlop”,
 • odszkodowania wynikające z praw pasażera (w tym np. odszkodowanie za opóźniony lot, odszkodowanie za  odwołany lot, odszkodowanie za tzw. „overbooking”, odszkodowanie za utracony czy uszkodzony bagaż),
 • odszkodowania za szkody na mieniu (w tym np. odszkodowanie za kradzież, zalanie mieszkania, pożar budynku),
 • odszkodowania za szkodę powstałą na skutek zaniedbań (w tym np. odszkodowanie za szkodę powstałą na skutek poślizgnięć, potknięć w miejscach publicznych, odszkodowanie za szkodę powstałą na skutek nieodśnieżenia dachu, chodnika, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdu w następstwie nienależycie utrzymanych dróg),
 • odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie.

 

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie spraw odszkodowawczych w następującej formie:

 • udzielanie porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych,
 • reprezentacja klienta na etapie przedsądowym oraz w toku postępowania sądowego we wszystkich instancjach;
 • sporządzanie pism przedprocesowych oraz procesowych.