Bilet kolejowy co do zasady jest fakturą

dworzec

W drodze na szkolenie…

Tymczasem warto pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jednorazowy bilet kolejowy o ile dotyczy przejazdu na odległość nie mniejszą niż 50 km jest fakturą. Bilet kolejowy jest więc co do zasady dokumentem fiskalnym wystarczającym aby rozliczyć podróż służbową. Powyższe nie dotyczy biletu zakupionego przez internet.

Aby bilet kolejowy traktować jako fakturę musi on jednak posiadać określone informacje, tj. numer i datę wystawienia, imię i nazwisko lub nazwę podatnika, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, kwotę podatku, kwotę należności ogółem. Informacja te wpisywane są co do zasady automatycznie na bilecie.

Powyższe wynika z paragrafu 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur zgodnie z którym faktura dokumentująca przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborami samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, powinna zawierać:
a) numer i datę wystawienia,
b) imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
c) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
e) kwotę podatku,
f) kwotę należności ogółem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *